Category: Inwestowanie


Dofinansowanie

Program skierowany jest do różnorakiego typu zbiorów i stowarzyszeń, które chciałby przyczynić się do rozwoju tego regionu.

Głównymi beneficjentami projektu są szczególnie samorządy terytorialne oraz lokalne regionów nim objętych, organizacje pozarządowe , a dodatkowo stowarzyszenia. Mają sposobność w nim jeszcze uczestniczyć: „szkoły, szkoły, instytucje badawczo rozwojowe , a dodatkowo instytucje wspierające zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość”.

Na realizacji projektów skorzystają co więcej mieszkańcy oraz turyści odwiedzający te tereny, dlatego w ramach oprogramowania podejmowane są inicjatywy chroniące środowisko naturalne oraz społeczno kulturowe.

Next page →