Papiery wartościowe a kryzys

Papiery wartościowe w obliczu kryzysu

Każdy z nas jest świadomy globalnego kryzysu, jaki przetoczył się przez gospodarki niemal każdego kraju na świecie. Co zrobić w czasie kryzysu z naszymi papierami wartościowymi? Przede wszystkim nie należy popadać w panikę i w pośpiechu wycofywać wszystkich akcji. Łączyć się to będzie z kolosalną stratą. Według analityków, w czasie kryzysu najlepszym posunięciem jest przeczekanie załamania na rynku i inwestowanie w bezpieczne lokaty bankowe, fundusze papierów dłużnych lub obligacje.

Największe straty w czasie kryzysu ponoszą fundusze inwestycyjne posiadające akcje małych i średnich spółek. Najbardziej odczuwają to drobni inwestorzy czasem nawet przeciętni ludzie skuszeni reklamami w telewizji, które przedstawiały jedynie wspaniałe zalety funduszy, nie wspominając często o potencjalnym zagrożeniu. Największe starty ponosi się, gdy w czasie rozpoczęcia inwestycji, giełdowe kursy są w bardzo dobrej formie. Wtedy kryzys szybko ściąga kursy w dół pociągając za sobą olbrzymie straty.

Czy kryzys można przewidzieć?

Teoretycznie tak, choć jest to bardzo trudne. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest, w przypadku zbliżającego się kryzysu, zainwestowanie wszystkich swoich oszczędności w bezpieczne lokaty lub fundusze papierów dłużnych.