Category: Kredyty


Rodzaje kredytów - długoterminowe, inwestycyjne, hipoteczne?

W zależności, od kryterium, które zastosujemy do rozdzielania instrumentów kredytowych dostaniemy różnorodne rodzaje kredytów. Jeżeli weźmiemy pod wzgląd czas kredytowania mamy opcję odznaczyć pożyczki długoterminowe (kilkadziesiąt lat), średnioterminowe (5 do 10 lat), krótkoterminowe (do 3 lat).

Z uwagi na wykorzystanie mamy możliwość podzielić pożyczki na: finansowe, na postęp działalność; konsumpcyjne - na kupno własności konsumpcyjnych; i obrotowe, przyznawane na finansowanie bieżącej działalności.

Kredyty mają okazję mieć przeróżną formę. Przekazania środków może odbyć się bezgotówkowo lub za pośrednictwem gotówki.

Mając na uwadze formę prawną przedstawionego zabezpieczenia, kredyty mamy opcję podzielić na: lombardowe i hipoteczne jak i na osobiste, gdzie zabezpieczeniem jest cały dobra poręczyciela; rzeczowe, gdzie zabezpieczeniem jest przedmiot wskazany, co do gatunku i rodzaju.

Next page →
← Previous page