Category: Weksle


Weksle

Wekslami nazywamy dokumenty, w których ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Nie jest to oczywiście zwykły świstek, gdyż treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Najczęściej weksel jest wręczany przez dłużnika swojemu kontrahentowi w związku z ustaloną i podpisaną wcześniej umową. Należy jednak pamiętać, że weksel jest zobowiązaniem samodzielnym i niezależnym od umowy. Co to oznacza?

Otóż, jeżeli weksel znajdzie się w rękach osoby innej niż kontrahent dłużnika, dłużnik i tak będzie musiał uiścić ustalony wcześniej dług bez względu na to, czy umowa, którą zabezpieczył wekslem, została prawidłowo zawarta albo czy kontrahent jej dotrzymał. Warto oczywiście pamiętać o tym, że aby zobowiązanie do zapłaty w formie weksla było ważne, w przygotowanym dokumencie muszą się znaleźć wszystkie konieczne elementy formalne. Dokument ten powinien zgodnie z wymaganiami zawierać nazwę „weksel” w samym tekście, najlepiej w formie tytułu lub nagłówka. Weksel powinien również zawierać, w zależności od rodzaju weksla, polecenie lub przyrzeczenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, oraz oznaczenie osoby, która ma zapłacić. Należy również podać termin i miejsce płatności oraz nazwisko osoby, na której rzecz lub zlecenie powinna być dokonana zapłata. Oprócz tego należy dodać datę i miejsce wystawienia weksla oraz podpis wystawcy.

, 5 grudnia 2010. Category: Weksle.
← Previous page